19. My Books and Documents on Maples ................................... Japanese

1. Uehara Keiji : " Jumoku Dai Zusetsu ", Ariakeshobou

2. Kitamura Shiro / Murata Gen : " Genshoku Nihon Shokubutsu Zukan ", Hoikusha

3. Ogata Ken :

"A Dendrological Study on the Japanese Aceraceae, with Special Reference to the Geographical Distribution" (Bulletin of the Tokyo University Forests No.60 1965)

4. D.M.van Geideren : " Maples of the World ", Timber Press

5. J.D.Vertrees : " Japanese Maples (momiji & kaede) ", Timber Press

6. James G. S. Harris : " MAPLES ", Timber Press

7. C.J.van Gelderen & D.M.van Geideren : " Maples for Gardens ", Timber Press

8. ANTONIE LE HARDY DE BEAULIUU : " MAPLES ", Timber Press

9. YANO Masayoshi : " Book for Maples ", Nippon Kaede Kankoukai

10. Zhongguo Kexuechubanshe "Zhongguo Zhiwuzhi" No.46

11. Zhongguo Kexuechubanshe "Zhongguo Gaodeng Zhiwu Tujian"

12. Shimizu Tatemi : "Engeishokubutu Daijiten" , Shohgakukan

13. Shimizu Tatemi : Aceraceae Wild Flowers of Japan, Heibonsha

14. Hirai Shinji : "Ki no Daihyakka", Asakura-shoten

15. Hayashi Yaei : " Nihon no Jumoku ", Yama to Keikoku-sha"

16. Shukan Asahi Hyakka "Shokubutsu no Sekai" No.33, Nov.27.'97

17. Shokubutsu no Shizenshi "Puranta" No.24, Nov.'92, Kenseisha

18. Sakai Satoki : "O-momiji no Seikatsu-shi" from Newton "Shokubutsu no Sekai", Kyoikusha

19. Sakai Satoki : "Nikko no Kaede", NIkko Shokubutsuen

20. Mega Kaneo : NHK Shumi no Engei "Momiji"

21. Yomiuri Shinbunsha : "Shin Nihon Meiboku 100 sen"

22. Kohdansha : " Hana no Meisho Meiboku Annai"

23. Asahi Shimbun : "Asahi Engei Hyakka "

24. Shakai Hojin Nihon Shokubutsuen Kyokai : "Saishin Zenkoku Shokubutsuen Guide"

25. Misumi Akira : " Nyumon Zohki Bonsai " Bunken Shuppan

26. Nippon Engei Kyohkai : " Sumai no Teien Ginoh Kohza "

27. Books on Literature

Iwanami Shoten, Nippon Koten Bungaku Taikei "Manyohshu 2 "
Iwanami Shoten, Nippon Koten Bungaku Taikei "Manyohshu 3 "
Ohnuki Shigeru : " Manyo no Kachohhugetsu " Karah bukkusu
Namba Kizoh : " Hyakunin Isshu" Bunken shuppan
Heibonsha " Haiku Saijiki "
Iwanami Shoten, Nippon Koten Bungaku Taikei "Yohkyoku shu"
Kawabata Yasunari : " Utsukusii Nippon to Watashi " , Kohdansha
Yosano Akiko yaku " Genji Monogatari " , Kawade Shoboh

Shinsho & Sensho

Ueyama Shumpei "Shohyohjurin Bunka" Chuko Shinsho '69/11
Ashida Terukazu "Zohkibayashi no Hakubutsushi" Shincho Sensho '77/4
Ashida Terukazu "Ki no Bunkashi" Asahi Sensho '85/11
Nakao Sasuke "Hana to Ki no Bunkashi" Iwanami Shinsho '86/11
Honda Masaji "Shokubutsugaku no Omoshirosa" Asahi Sensho '88/11

Home